Temperaturpåvirkninger

FØRSTEHJÆLP VED SKADER I FORBINDELSE MED TEMPERATURPÅVIRKNINGER
(1 Time)

Formål
Deltageren skal lære at kunne handle ud fra førstehjælpens 4 hovedpunkter og give relevant førstehjælp ved varmepåvirkning eller kuldepåvirkning af en person uanset om påvirkningen er lokalt på huden eller på hele kroppen.

Indhold

  • Førstehjælp ved hedeslaget
  • Førstehjælp ved forbrændinger
  • Førstehjælp ved forfrysninger
  • Førstehjælp ved nedkøling af kroppen

Hvem kan deltage?
​Alle kan deltage

Form
Undervisningen gennemføres med et minimum af teori, og praktiske øvelser.
Der er mest fokus på det praktiske.

Hjem

Ring op

Send email

Kontakt os