​​ Professionel førstehjælpsuddannelse

✔ Kurser hos specialister

✔ Kurser til personale

​5 ud af 5 stjerner på baggrund af 7 anmeldelser på Facebook

FØRSTEHJÆLP VED SKADER I FORBINDELSE MED TEMPERATURPÅVIRKNINGER

(1 Time)

Formål

Deltageren skal lære at kunne handle ud fra førstehjælpens 4 hovedpunkter og give relevant førstehjælp ved varmepåvirkning eller kuldepåvirkning af en person uanset om påvirkningen er lokalt på huden eller på hele kroppen.

Indhold

  • Førstehjælp ved hedeslaget
  • Førstehjælp ved forbrændinger
  • Førstehjælp ved forfrysninger
  • Førstehjælp ved nedkøling af kroppen

Hvem kan deltage?

Alle kan deltage

Form

Undervisningen gennemføres med et minimum af teori, og praktiske øvelser.

Der er mest fokus på det praktiske.

Ønsker du at tage et førstehjælps kursus?​