​Småskader

(1 ½ Time)

Formål
Deltageren kan vurdere og yde den relevante førstehjælp i forbindelse ned småskader, herunder skader forårsaget af husdyr. (hunde og katte m.v) planter i danmark, fremmedlegemer i hud, øre, øjne, næse, tandskader, næseblod, mindre forbrændinger og ætsninger, mindre stik og snitsår, slag, hovedskader, mindre sår og hudafskrabninger.

Deltageren kan handle udfra førstehjælpens 4 hovedpunkter.

Indhold

  • Førstehjælp ved småskader forårsaget af dyr og planter
  • Førstehjælp ved fremmedlegemer i hud, ører, næse og øjne
  • Førstehjælp ved tandskader
  • Førstehjælp ved næseblod
  • Førstehjælpe ved mindre forbrændinger og ætsninger
  • Førstehjælp ved mindre stik- og snitsår, slag, mindre sår og hudafskrabninger
  • Evaluering og bevisudlevering

Hvem kan deltage?
​Alle kan deltage

Form
Undervisningen gennemføres med et minimum af teori, og praktiske øvelser.
Der er mest fokus på det praktiske.

Hjem

Ring op

Send email

Kontakt os