Forebyggelse til børn

​Førstehjælp og forebyggelse til børn
(2 ½ time)

Formål
Deltageren skal lære at kunne handle hensigtsmæssigt og yde relevant førstehjælp, ved skader og ulykker med børn, og kender mulighederne for at forebygge skader i hverdagen, herunder fald- slag-, klemme- og snitskader på småbørn.

Deltageren skal lære at kunne handle hensigtsmæssigt ved tilskadekomst der skyldes forgiftning, indre ætsning, skoldning eller forbrænding hos børn.

Deltageren skal lære at kunne handle hensigtsmæssigt ved pludselige sygdomstilfælde der medfører kramper og/eller ændret bevidsthedsniveau hos børn.

Deltageren Skal lære at kunne give relevant førstehjælp ved fremmedlegemer i luftvejene

Indhold

  • Småskader, klemme, snitte, fald mm.
  • Skoldning, forbrænding, ætsning
  • Børns sygedomstilfælde
  • Kvælning/strangulering
  • Fremmedlegemer i halsen

Hvem kan deltage?
Nybagte forældre og bedsteforældre, samt folk der omgås børn

Form
Undervisningen gennemføres med et minimum af teori, og praktiske øvelser.

Der er mest fokus på det praktiske.

Hjem

Ring op

Send email

Kontakt os