​​ Professionel førstehjælpsuddannelse

✔ Kurser hos specialister

✔ Kurser til personale

​5 ud af 5 stjerner på baggrund af 7 anmeldelser på Facebook

Førstehjælp og forebyggelse til børn

(2 ½ time)

Formål

Deltageren skal lære at kunne handle hensigtsmæssigt og yde relevant førstehjælp, ved skader og ulykker med børn, og kender mulighederne for at forebygge skader i hverdagen, herunder fald- slag-, klemme- og snitskader på småbørn.

Deltageren skal lære at kunne handle hensigtsmæssigt ved tilskadekomst der skyldes forgiftning, indre ætsning, skoldning eller forbrænding hos børn.

Deltageren skal lære at kunne handle hensigtsmæssigt ved pludselige sygdomstilfælde der medfører kramper og/eller ændret bevidsthedsniveau hos børn.

Deltageren Skal lære at kunne give relevant førstehjælp ved fremmedlegemer i luftvejene

Indhold

  • Småskader, klemme, snitte, fald mm.
  • Skoldning, forbrænding, ætsning
  • Børns sygedomstilfælde
  • Kvælning/strangulering
  • Fremmedlegemer i halsen

Hvem kan deltage?

Nybagte forældre og bedsteforældre, samt folk der omgås børn

Form

Undervisningen gennemføres med et minimum af teori, og praktiske øvelser.

Der er mest fokus på det praktiske.

Ønsker du at tage et førstehjælps kursus?​