Blødninger

Førstehjælp ved blødninger
(1 ½ time)

Formål
Deltageren skal lærer at vurdere og yde den relevante førstehjælp i forbindelse med både mindre og større blødninger uanset placering på kroppen og blødningen hastighed. Derudover kan deltageren yde relevant førstehjælp ved mistanke om indre blødninger.

Deltageren skal lærer at kunne handle ud fra førstehjælpens 4 hovedpunkter.

Deltageren skal lærer at kunne forebyggende i forhold til at undgå kredsløbssvigt som følge af blødninger.

Indhold

  • Større blødninger
  • Synlige mindre blødninger
  • Indre blødninger
  • Forebyggelse af kredsløbssvigt relateret til blødninger

Hvem kan deltage?
​Alle kan deltage

Form
Undervisningen gennemføres med et minimum af teori, og praktiske øvelser.
Der er mest fokus på det praktiske.

Hjem

Ring op

Send email

Kontakt os