Bevægeapparatet inkl.

Førstehjælp ved Skader på bevægeapparatet inkl. Hovedskader
(1 ½ time)

Formål
Deltageren skal lærer at kunne handle hensigtsmæssigt ved skader på bevægeapparatet samt ved hovedskader.

Deltageren skal lære at kunne vurdere hvornår der skal tilkaldes hjælp, henvises til læge/skadestue eller behandlingen kan afsluttes af førstehjælperen.

Indhold førstehjælp ved:

  • Knoglebrud
  • Led skader
  • Forstuvninger
  • Hjernerystelse
  • Åbent og lukker kraniebrud
  • Blødninger mellem hjerne og kranie

Hvem kan deltage?
Alle kan deltage

Form
Undervisningen gennemføres med et minimum af teori, og praktiske øvelser.
Der er mest fokus på det praktiske.

Hjem

Ring op

Send email

Kontakt os