​​ Professionel førstehjælpsuddannelse

✔ Kurser hos specialister

✔ Kurser til personale

​5 ud af 5 stjerner på baggrund af 7 anmeldelser på Facebook

Førstehjælp for voksne med ansvar for børn

(7 Timer)

Formål

Deltageren skal lærer at kunne handle ud fra førstehjælpens 4 hovedpunkter i forbindelse med hjertestop på barn.

Deltageren skal lærer at give basal genoplivning til et bevidstløst barn uden normal vejrtrækning - både med og uden en hjertestarter. Deltageren kender muligheden for hjælp fra den sundhedsfaglige person på alarm 1-1-2.

Deltageren skal lærer at handle hensigtsmæssigt og yde relevant førstehjælp, ved fremmed-legemer i luftvejene, skader og ulykker med børn, og kender mulighederne for at forebygge skader i hverdagen.

Deltageren skal lærer at give relevant førstehjælp ved fald-, slag-, klemme- og snitskader på småbørn.

Deltageren skal lære at kan handle hensigtsmæssigt ved tilskadekomst, der skyldes forgiftning, indre ætsning, skoldning eller forbrænding hos børn.

Deltageren kan handle hensigtsmæssigt ved pludselige sygdomstilfælde der medfører kramper og/eller bevidsthedsniveauet hos børn.

Indhold

  • Førstehjælp ved hjertestop, tilpasset børn.
  • Førstehjælpens fire hovedpunkter.
  • Bevidsthedstilstande og livstruende blødninger (indre/ydre).
  • Forbrændinger/ætsninger/forgiftninger.
  • Demonstration i brugen af Hjertestarter (AED).

Hvem kan deltage?

Pædagoger

Forældre, bedsteforældre m.fl.

Form

Undervisningen gennemføres med et minimum af teori, og praktiske øvelser.

Der er mest fokus på det praktiske.

Ønsker du at tage et førstehjælps kursus?​