Medborgerførstehjælp

(7 Timer)

Formål
Medborgeren skal lærer at handle ud fra førstehjælpens 4 hovedpunkter i forbindelse med hjertestop.

Medborgeren skal lærer at handle hensigtsmæssigt ved ulykker, der umiddelbart er livstruende, eller som kan udvikle sig til livstruende situationer, herunder skabe sikkerhed, vurdere personer, tilkalde hjælp 1-1-2 – evt. få råd og vejledning via regionernes akuttelefoner, lejre personer og yde psykisk førstehjælp.

Medborgeren skal lærer at kunne give Hjerte-Lunge-Redning til en bevidstløs voksen person uden normal vejrtrækning – både med og uden en hjertestarter. Medborgeren kender muligheden for hjælp fra den sundhedsfaglige person på alarm 1-1-2.

Indhold

  • Basisuddannelsen “Førstehjælp ved hjertestop”
  • Basisuddannelsen “Førstehjælp ved ulykker”
  • Førstehjælp til akutopstået sygedom
  • Førstehjælp til akutte skader
  • Praksisnære øvelser med hovedvægten på de 4 hovedpunkter

Hvem kan deltage?
​Alle kan deltage

Form
Undervisningen gennemføres med et minimum af teori, og praktiske øvelser.

Der er mest fokus på det praktiske.

Hjem

Ring op

Send email

Kontakt os