​​ Professionel førstehjælpsuddannelse

✔ Kurser hos specialister

✔ Kurser til personale

​5 ud af 5 stjerner på baggrund af 7 anmeldelser på Facebook

Medborgerførstehjælp

(7 Timer)

Formål

Medborgeren skal lærer at handle ud fra førstehjælpens 4 hovedpunkter i forbindelse med hjertestop.

Medborgeren skal lærer at handle hensigtsmæssigt ved ulykker, der umiddelbart er livstruende, eller som kan udvikle sig til livstruende situationer, herunder skabe sikkerhed, vurdere personer, tilkalde hjælp 1-1-2 - evt. få råd og vejledning via regionernes akuttelefoner, lejre personer og yde psykisk førstehjælp.

Medborgeren skal lærer at kunne give Hjerte-Lunge-Redning til en bevidstløs voksen person uden normal vejrtrækning - både med og uden en hjertestarter. Medborgeren kender muligheden for hjælp fra den sundhedsfaglige person på alarm 1-1-2.

Indhold

Basisuddannelsen "Førstehjælp ved hjertestop"

Basisuddannelsen "Førstehjælp ved ulykker"

Førstehjælp til akutopstået sygedom

Førstehjælp til akutte skader

Praksisnære øvelser med hovedvægten på de 4 hovedpunkter

Hvem kan deltage?

Alle kan deltage

Form

Undervisningen gennemføres med et minimum af teori, og praktiske øvelser.

Der er mest fokus på det praktiske.

Ønsker du at tage et førstehjælps kursus?​