MC – Bil – Traktor

​Næste hold
Kommer snart

Det er muligt at spise medbragt mad på kurset
Der serveres kaffe, te og vand

Du får

  • 8 timers undervisning
  • Kursusbevis
  • Førstehjælpsbog
  • Mund til mund maske​

Førstehjælp til Bil-MC-Traktor
(8 Timer)

Formål
Kursisten skal kunne handle ud fra førstehjælpens 4 hovedpunkter og ABC-principperne, samt udfører sikker livreddende førstehjælp til tilskadekomne i forbindelse med trafik og færdselsrelaterede ulykker på veje og gader.

Kursisten skal kunne give Hjerte-Lunge-Redning til en bevidstløs voksen person med og uden normal vejrtrækning samt kunne anvende en AED/hjertestarter under hensynstagen til fornøden sikkerheds procedure og kan overlevere hele hændelsesforløbet til ambulancepersonalet.

Kursisten skal kunne yde førstehjælp til personer ved moderat og svær tilskadekomst, herunder forebygge kredsløbssvigt og yde psykisk førstehjælp.

Kursisten skal kunne handler forebyggende i sin trafikadfærd som bilist, og reflekterer over egen holdning til de typiske årsager til at personer bliver dræbt eller kvæstet i trafikken.

Indhold
Førstehjælp ved hjertestop, 4 timer
Færdselsrelateret førstehjælp bil/ MC/ traktor, 4 timer

Forebyggelse med udgangspunkt i materiale fra Sikker trafik og DFR
Håndtering af ulykker med de 4 hovedpunkter (m/nødflytning)
De livsvigtige systemer og A-B-C metoden
Blødninger og kredsløbssvigt
HLR og anvendelse af AED/hjertestarter
Case og situationsøvelses træning
HLR og AED/hjertestarter, øvelse i sikkerheds procedure

Hvem kan deltage?
Personer der skal erhverve kørekort.

Form
Undervisningen gennemføres med et minimum af teori, og praktiske øvelser.
Der er mest fokus på det praktiske.

Hjem

Ring op

Send email

Kontakt os