​Specialkurser

Fokus på det akut syge menneske
Som sosuhjælper, sosuassistent eller sygeplejerske, har du en anden autoritet, og derfor forventer dine omgivelser lidt mere af dig.

Når et menneske pludselig bliver alvorligt syg, kræver det helt særlig indsigt i og tilgang til det akutte.

Dette kursus er sammensat til og specielt målrettet det sundhedsfaglige personale på et plejecenter.

På kurset vil vi bl.a arbejde med:

  • Anatomi og fysiologi
  • ABCDE-modellen som handleværktøj
  • Metoder til indsamling og videreformidling af information.
  • Træning i genoplivning jf. nyeste guidelines med og uden brug af hjertestarter.
  • Hurtig beslutningstagen, samarbejde og rollefordeling ved akut patienthåndtering.
  • ABCDE-tilgangen trænes ift. til den medicinsk vågne patient, den bevidstløse patient, den hjertesyge patient og patienten med lavt blodsukker mm.

Undervisningen forløber med teori / praktik / gruppearbejde og patientsimulationer.

Efter hver simulation er der debriefing og feedback, hvor der bliver lagt vægt på ABCDE-principperne, samarbejde, kommunikation og rollefordeling.

Øvelserne bliver trænet på figuranter og nye mannequiner, der er udviklet specielt til træning af akutte, præhospitale situationer.

Kurset afvikles på en praktisk orienteret og virkelighedsnær måde og med høj grad af aktivitet, hvor deltagernes forudsætninger,hverdag og erfaring inddrages.

Formål
At højne deltagernes forståelse, viden og færdigheder ift. håndtering af den akut opståede situation. At deltagerne tilegner sig en systematisk tilgang til akutte situationer. At styrke det kliniske blik.

Målgruppe
Personale med erfaring som omsorgsmedhjælper, social- og sundhedshjælper, social- og sundhedsassistent og sygeplejerske.

Indhold
ABCDE metoden som redskab. Træning i genoplivning jf. nyeste guidelines med og uden brug af AED. Metoder til at opspore og videregive informationer og observationer om patienten. Samarbejde, kommunikation og rollefordeling.

Form
Kurset varer en dag. Herefter kan aftales forløb af forskellig varighed med andre emner/fagområder. Vi kan naturligvis også sammensætte et forløb helt efter jeres ønsker og behov.

Antal
Kurset er beregnet til 12 personer. Det kan selvfølgelig tilrettelægges efter aftale, jeres ønsker og behov.

Hjem

Ring op

Send email

Kontakt os